Thủ tướng Campuchia kêu gọi an ninh cho bầu cử

Ngày 9/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông muốn bảo đảm an toàn cho tất cả các chính đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ IV diễn ra vào cuối tháng Bảy tới.