Thủ tướng bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự hai cơ quan

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2024.

Ông Đào Quang Trường được bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ tháng 6/2019, sau gần 2 năm được giao nhiệm vụ phụ trách ngân hàng này.

Ông Đào Quang Trường

Ông Đào Quang Trường

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn bổ nhiệm bà Mai là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 12/6/2024.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-bo-nhiem-va-bo-nhiem-lai-nhan-su-hai-co-quan-post1645945.tpo