Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Công an và Y tế

Tân Thứ trưởng Công an là Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Y tế là ông Trương Quốc Cường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn.

Thủ tướng vừa bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán thành phố Đà Nẵng, từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Y tế.

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên, từng đảm nhiệm chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.