Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ Y tế

Tân Thứ trưởng Bộ Công an là Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Bộ Y tế là ông Trương Quốc Cường.

Theo đó, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Được biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ Y tế - Ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, tân Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Được biết, ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Ông từng Cường đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Nguyễn Mạnh