Thủ tướng: Bến Tre là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển

Thủ tướng chỉ rõ, Bến Tre là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái, phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Sáng 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre để đánh giá kết quả phát triển KTXH năm 2022 và trao đổi, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; giải quyết các khó khăn, vướng mắc và xử lý kiến nghị nhằm hỗ trợ Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.

Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cùng lãnh đạo các Bộ ngành trung ương, địa phương Bến Tre và đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre với quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo đã nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực. Đạt và vượt 15/25 chỉ tiêu; GRDP tăng 7,33%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xuất khẩu ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 19,69%, thu NSNN đạt trên 5.635 tỷ đồng, bằng 106,43% dự toán Trung ương giao.

Tỉnh đã chú trọng xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai một số công trình trọng điểm, quy mô lớn tạo động lực và mở ra không gian phát triển mới. Công tác phát triển đô thị được chú trọng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong dịp tết Quý Mão. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Cùng với đó, Bí thư Lê Đức Thọ cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề như: triển khai các dự án lấn biển một số khu vực bờ biển của Tỉnh; Về phát triển năng lượng tái tạo trong đó đề nghị bổ sung cho tỉnh giai đoạn 2022-2025 thêm 1.500 MW và giai đoạn 2025-2030 thêm 4.500MW điện gió trong Quy hoạch Điện VIII; Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành của quốc gia và hướng dẫn tỉnh triển khai thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hydrogen xanh tại tỉnh Bến Tre; cùng với đó tỉnh cũng đề nghị về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tuyến đường bộ ven biển; và nhóm kiến nghị về đầu tư một số dự án cấp bách để tạo động lực phát triển KTXH của địa phương; hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và ưu tiên trong xem xét, phân bổ nguồn lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đơn vị hành chính đô thị.

Bộ Trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tập trung vào giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tập trung vào giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ Thủ tướng yêu cầu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bến Tre, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Cùng với việc phân tích rõ tiềm năng lợi thế của tỉnh, Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế, trong thời gian tới.

Thủ tướng chỉ rõ, Bến Tre là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái, phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Đặc biệt Thủ tướng đề nghị tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển; xây dựng quy hoạch với tinh thần coi là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế; sớm hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh; định hướng phát triển về hướng Đông, mở ra không gian phát triển về hướng biển, tạo động lực phát triển mới.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KTXH và các CTMTQG; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với truyền thống văn hóa, con người Bến Tre.

Tăng cường hợp tác, liên kết vùng, trọng tâm là Tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL để mở rộng, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh; chú trọng xây dựng thương hiệu Bến Tre.

Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và theo chuỗi. Nâng cao hiệu quả đánh bắt, phát triển nuôi trồng gắn với chế biến, xuất khẩu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Phát triển các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, liên kết đô thị - nông thôn. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, hỗ trợ nông nghiệp, ngành công nghiệp có lợi thế, tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển KTXH;

Đa dạng hóa nguồn lực và phương thức đầu tư cho phát triển hạ tầng chiến lược; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, nhất là các công trình giao thông liên vùng. Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, làm động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KTXH.

Tập trung đột phá vào phát triển nguồn nhân lực với đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, lịch sử, giá trị tốt đẹp của người Bến Tre. Bảm đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế; thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên nền tảng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vườn ươm phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh, Bến Tre sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tư duy đột phá, “đứng dậy” làm chủ và “vươn lên” mạnh mẽ, làm nên cuộc “Đồng Khởi mới” để "Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030".

Về các đề xuất kiến nghị của tỉnh Bến Tre, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh./.

Vũ Khuyên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-ben-tre-la-dia-phuong-co-the-manh-ve-phat-trien-kinh-te-bien-post1002070.vov