Thủ tướng bác đề xuất lập Sở an toàn thực phẩm TP.HCM

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại TP.HCM.

Thủ tướng bác đề xuất lập Sở an toàn thực phẩm TP.HCM - Ảnh 1

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của TP.HCM .

Thông báo nêu rõ, trong thời gian tới, Thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016, phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các Sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và UBND các cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị, nhất là chính quyền cấp xã, phường trong công tác bảo đảm ATTP, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP trên địa bàn, xử lý nghiêm, công khai các vi phạm để nhân dân biết.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch. Đẩy mạnh liên kết và tạo điều kiện cho các tỉnh lân cận trong sản xuất, cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố...

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh thực hiện dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP. Đầu tư các phương tiện xét nghiệm ATTP lưu động (xe lưu động) tại các chợ đầu mối, tại các khu vực trọng điểm về ATTP. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại hóa chất, phụ gia thực phẩm.

Thủ tướng đồng ý mở rộng mô hình và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các quận huyện, xã phường của Thành phố.

Về việc thành lập Sở an toàn thực phẩm, thông báo nêu rõ: Thủ tướng không đồng ý thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND thành phố. Thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm thuộc UBND thành phố nêu tại Thông báo 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

N.Mạnh