Thủ tướng Anh Gordon Brown thăm Ấn Độ

    Gốc

    Ngày 20/1, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đến Ấn Độ, chặng dừng chân thứ hai của ông sau chuyến thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ buôn bán và đầu tư với hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới này.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232708/Default.aspx