Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Mức thanh toán tiền thù lao vụ việc hòa giải hiện nay Nhà nước quy định là bao nhiêu, thủ tục gồm những chứng từ gì?

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên - Ảnh 1

Hình minh họa.

Anh Mai Văn Trực (Vĩnh Thuận – Kiên Giang) hỏi: Ở địa phương chúng tôi, mỗi vụ việc hòa giải chỉ được thanh toán 100.000 đồng, trong khi đó thủ tục lại bao gồm nhiều loại giấy tờ như biên bản hòa giải, bảng kê…

Vậy, mức thanh toán tiền thù lao vụ việc hòa giải hiện nay Nhà nước quy định là bao nhiêu, thủ tục gồm những chứng từ gì?

Luật gia Bùi Đức Độ (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang) trả lời: Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải) tối đa 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức chi của địa phương nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư liên tịch này.

Đối với tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải) tối đa 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

Như vậy, văn bản chỉ quy định mức tối đa, chứ không quy định mức tối thiểu chi thù lao vụ việc hòa giải, vì tình hình ngân sách của mỗi xã, phường, thị trấn có khác nhau nên mức chi khác nhau nhưng không vượt mức tối đa là 200.000 đồng/vụ việc/tổ hòa giải.

Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ thanh toán tiền thù lao cho hòa giải viên, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải và xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.

Thời hạn thanh toán trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tổ hòa giải chi thù lao cho hòa giải viên trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.

PV