Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên khi được được công ty mẹ (sở hữu 100% vốn) cho phép.

Độc giả Vũ Văn Tùng (Hà Nội): Công ty chúng tôi được công ty mẹ (sở hữu 100% vốn) quyết định cho tăng vốn điều lệ. Sau khi có quyết định, tôi tiến hành làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp . Tuy nhiên, khi tôi nộp hồ sơ ra Phòng đăng kí kinh doanh thì bên họ yêu cầu văn bản Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của đại diện chủ sở hữu Công ty. Tôi muốn hỏi luật sư là việc họ yêu cầu như thế có đúng hay không? Căn cứ luật để thực hiện?

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên - Ảnh 1

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.Ảnh minh họa

Luật sư trả lời:

Qua thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng công ty của bạn là công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức. Khi bạn thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD thì được yêu cầu văn bản Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của đại diện chủ sở hữu công ty. Bạn không rõ yêu cầu của Phòng ĐKKD có đúng pháp luật hay không. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo được quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Theo điểm đ khoản này, Thông báo phải có “chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh”.

Như vậy, đối với công ty TNHH một thành viên như công ty của bạn, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty. Pháp luật không yêu cầu Thông báo này phải có chữ ký của đại diện chủ sở hữu công ty. Kể cả trong trường hợp đại diện của chủ sở hữu công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì người đại diện này cũng ký Thông báo với tư cách là người đại diện theo pháp luật của công ty bạn.

Quy định này của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Điều cũng phù hợp với nội dung biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

Do vậy, yêu cầu của Phòng ĐKKD về việc phải có chữ ký của đại diện chủ sở hữu công ty trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là không phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng, tuy trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không phải có chữ ký của đại diện chủ sở hữu công ty nhưng kèm theo Thông báo, công ty bạn phải nộp cho Phòng ĐKKD Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Ninh Lan