Thủ tục tặng cho tài sản?

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cha mẹ tôi muốn mua cho tôi một căn nhà, gia đình tôi rất đông anh em, nhưng cha mẹ muốn mua cho riêng tôi. Tôi không có hộ khẩu cùng cha mẹ. Vậy mong Cà phê Luật tư vấn giúp...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/11/16/112046/11374