Thủ tục làm sổ đỏ?

Tháng 11 năm 2003 tôi được chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đồng ý phân cho 01 lô đất 145m2 tại khu tập thể Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 2...