Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch khi thực hiện thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài - Ảnh 1

Hình minh họa.

Hỏi: Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm những giấy tờ nào?

Bộ Tư pháp trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 37, Điều 38 Luật Hộ tịch; Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, khi thực hiện thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài, anh chị phải xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân: Thẻ cư trú (thẻ xanh).

Các giấy tờ phải nộp bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin, chữ ký của hai bên nam, nữ; Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận anh ta không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ (thông thường đối với Hoa Kỳ là giấy Tuyên thệ độc thân).

Các giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch ra tiếng Việt có công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật, đồng thời phải còn thời hạn sử dụng (nếu trên các giấy tờ đó không ghi thời hạn sử dụng thì chúng chỉ có giá trị trong vòng 06 tháng, kể từ ngày cấp).

Ngoài giấy tờ nêu trên, nếu chồng/vợ của bạn đã từng ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn) nếu là công dân Việt Nam và chưa thôi hoặc mất quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Nơi tiếp nhận hồ sơ là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của bạn (cả hai bên nam, nữ hoặc một trong hai bên nam, nữ trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

PV