Thủ tục hành chính: Đang “xum xuê và rậm rạp” trở lại

Thủ tục hành chính đã phát triển “xum xuê và rậm rạp” trở lại, thành các “nhánh, cành, lá, chồi” làm cản trở đầu tư của doanh nghiệp và thách thức nỗ lực kích cầu của Chính phủ.