Thủ tục cấp phép bay chuyển sân

Phép bay chuyển sân chỉ có giá trị một lần và không có giá trị để thực hiện chuyến bay vì mục đích thương mại.

Hỏi:

Xin cho biết, phép bay chuyển sân trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tạm thời của tàu bay bị mất hiệu lực có được phép áp dụng với các chuyến bay thương mại không? (Lê Hoàng Ly, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời:

Theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay thì phép bay chuyển sân là tài liệu do Cục Hàng không Việt Nam cấp cho tàu bay trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tạm thời bị mất hiệu lực do tàu bay không đáp ứng được các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay nhằm:

Bố trí tàu bay về cơ sở bảo dưỡng để thực hiện các công việc bảo dưỡng nhằm phục hồi tính đủ điều kiện bay của tàu bay; Giao nhận tàu bay; Sơ tán tàu bay khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, chiến tranh hoặc tình hình an ninh chính trị bất ổn.

Bản sao của phép bay chuyển sân phải được mang trên tàu bay trong quá trình thực hiện bay chuyển sân.

Người khai thác tàu bay có trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xin phép bay chuyển sân theo quy định của quốc gia dự kiến bay qua. Do vậy, thủ tục này là một dạng đặc biệt của thủ tục cấp phép bay.

Hỏi:

Thủ tục xin cấp phép bay chuyển sân như thế nào?

Trả lời:

Người đề nghị cấp phép bay chuyển sân phải nộp đơn cùng hồ sơ theo quy định gửi Cục HKVN 3 ngày trước ngày dự định thực hiện phép bay chuyển sân.

Cục HKVN có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tàu bay để xác định khả năng thực hiện chuyến bay an toàn trong giới hạn hoạt động cụ thể.

Sau khi nhận thấy tàu bay có thể đáp ứng được việc bay chuyển sân an toàn Cục HKVN quyết định việc cấp phép bay chuyển sân với các trách nhiệm cụ thể đối với người khai thác tàu bay.

Hồ sơ đề nghị cấp phép bay chuyển sân bao gồm:

- Đơn đề nghị theo mẫu; Các thông tin chi tiết về hỏng hóc tàu bay; Tài liệu giải trình về phương án sửa chữa tạm thời để đảm bảo an toàn bay chuyển sân với thời hạn và các điều kiện cụ thể; Các khuyến cáo của nhà chế tạo tàu bay, đề xuất của người khai thác nhằm đảm bảo thực hiện chuyến bay chuyển sân an toàn.

Phòng kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ GTVT