Thủ tục cấp lại giấy miễn thị thực thế nào?

Bạn đọc có email oanhngx@xxx hỏi: Bạn của tôi là người nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thị thực tại Việt Nam. Do nhiều lần chuyển nhà, anh ấy đã làm mất giấy miễn thị thực. Xin hỏi, để được cấp lại giấy miễn thị thực chúng tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục như thế nào?

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 9 Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam quy định thủ tục cấp lại giấy miễn thị thực như sau:

1. Người bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc có nhu cầu điều chỉnh nội dung trong giấy miễn thị thực được cấp lại giấy miễn thị thực.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực gồm:

a) Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

b) Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực, kèm theo 02 ảnh (01 ảnh dán trong tờ khai);

c) Giấy miễn thị thực, nếu bị mất phải có đơn báo mất; d) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.

3. Người đang cư trú ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Người nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực đang tạm trú tại Việt Nam nộp 1 bộ hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết. Trường hợp cấp lại giấy miễn thị thực rời, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp tạm trú bằng thời hạn chứng nhận tạm trú đã cấp tại cửa khẩu.

Phạm Hằng