Thu từ tài nguyên nước đạt 5.900 tỷ đồng

  Báo Hà Nội Mới
  5 liên quanGốc

  Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã triển khai Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; điều hòa, phân phối các hoạt động khai thác, sử dụng bảo đảm cân bằng giữa nhu cầu về tài nguyên nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội…

  Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Tài nguyên nước để tiếp tục hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia; công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của công trình thủy lợi, thủy điện, ban hành danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 555 hồ chứa, đập dâng của 511 công trình thủy lợi, thủy điện. Tính đến nay, nguồn thu từ tài nguyên nước trên địa bàn cả nước ước đạt 5.900 tỷ đồng.

  Ánh Dương

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/1022656/thu-tu-tai-nguyen-nuoc-dat-5900-ty-dong