Thứ trưởng Trần Việt Tân kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại CA tỉnh Sơn La

  Gốc

  Tiếp theo chương trình công tác tại tỉnh Sơn La, ngày 24/11, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã kiểm tra công tác đảm bảo ANTT năm 2011 tại Công an tỉnh Sơn La. Cùng tham dự chuyến công tác có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Sơn La có Đại tá Lò Thanh Hay, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La.

  Giám đốc Lò Thanh Hay đã báo cáo với Thứ trưởng Trần Việt Tân kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2011 của Công an tỉnh, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, năm 2011, Công an tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác, giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

  Tập trung giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, điều tra, khám phá 703 vụ, với 1.026 đối tượng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với 8 tỉnh Bắc Lào, xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình ổn định, phát triển toàn diện. Năm 2011, Công an tỉnh có 144 lượt tập thể, 660 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng…

  Đồng chí Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

  Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những thành tích, cố gắng của Công an tỉnh Sơn La trong công tác đảm bảo ANTT năm 2011. Thứ trưởng Trần Việt Tân cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo ANTT.

  Thứ trưởng Trần Việt Tân chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tập trung công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đấu tranh làm vô hiệu hóa các âm mưu của thế lực thù địch. Xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bảo đảm an ninh, an toàn công trình Thủy điện Sơn La. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về quốc phòng, an ninh; giáo dục đào tạo và khám, chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân các tỉnh giáp biên của Lào. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về 4 khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng. Nhiệm vụ trước mắt trong năm 2012, cần tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2015; tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

  Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ ANTT trong tình hình mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trước mắt đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong đó chú trọng công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo…

   Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2011/11/160485.cand