Thứ trưởng Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

“Người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình gương mẫu đi đầu trong trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc”- Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định tại buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Bộ Công an sáng 27/8.

Huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã không ngừng đoàn kết, gắn bó, tích cực góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, cùng với cả nước, các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi, Hòa Bình tập trung công sức xây dựng các công trình trọng điểm về kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, những người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương...

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi tiếp, những người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã báo cáo với Thứ trưởng Tô Lâm về tình hình đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khẳng định được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương đã từng bước phát triển, đời sống của bà con các dân tộc tại các bản, làng ở Hòa Bình ngày càng được cải thiện, đạt được nhiều kết quả tốt…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những kết quả người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã đạt được.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược, hết sức quan trọng; đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách dân tộc, dự án đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất đồng bào các dân tộc; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố.

Thứ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

Thời gian qua, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Kim Bôi nói riêng đã gắn bó, đoàn kết, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các đại biểu đã gương mẫu, đi đầu trong trong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn trong thời gian tiếp theo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bằng uy tín, sức lực, trí tuệ của mình luôn cố gắng phấn đấu để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng, làng, bản, dòng họ; giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng quê hương Kim Bôi – Hòa Bình ngày càng phát triển vững mạnh…