Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Các cơ quan tư pháp cần tích cực tham mưu, xử lý kịp thời các VBQPPL có nội dung chồng chéo, bất cập

Chiều ngày 11/12, tại tỉnh Bình Thuận, khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Mai Lương Khôi – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Đỗ Xuân Quý - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Tố Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp; bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, Trưởng Khu vực thi đua năm 2023; ông Huỳnh Văn Hùng - Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự 7 tỉnh Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước và Ninh Thuận.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cho biết: “Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và khu vực thi đua còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có hoạt động của Ngành Tư pháp của khu vực. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo UBND các tỉnh trong khu vực, sự đồng lòng, chung sức của toàn Ngành Tư pháp, sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của tập thể các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự trong năm 2023, công tác tư pháp vẫn tiếp tục được duy trì và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại khu vực”.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

Năm 2023, khu vực thi đua tiến hành việc kiểm tra theo hình thức các đơn vị trong khu vực thi đua xây dựng báo cáo tự kiểm tra, tự chấm điểm thi đua theo theo bảng tiêu chí đánh giá xếp hạng thi đua năm 2023. Thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị có đăng ký danh hiệu cờ thi đua của ngành Tư pháp, cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

Ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu chào mừng hội nghị

Qua đó, khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-KVTĐMĐNB ngày 21/2/2023 về phát động phong trào thi đua yêu nước trong khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2023 với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”; Kế hoạch số 76/KH-KVTĐMĐNB ngày 21/2/2023 về tổ chức hoạt động của khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết ngày 11/12

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: “Đối với hoạt động của ngành Tư pháp trên địa bàn trong năm qua đã phát huy được vai trò là cơ quan tham mưu, có nhiều lĩnh vực có chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đã vượt khó vươn lên trở thành trung tâm năng lượng và trung tâm du lịch Quốc gia. Từ tỉnh nghèo, nay Bình Thuận đã tăng trưởng đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành và xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Bộ. Sự phát triển đồng bộ của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh trong khu vực có sự đóng góp và tham mưu của các cơ quan Tư pháp các tỉnh nhằm bảo đảm việc ban hành các quy định pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật đạt hiệu quả cao và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận và các tỉnh trong khu vực luôn quan tâm phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp trong khu vực hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong công tác thi đua, khen thưởng, từ đầu năm tỉnh Bình Thuận đã khuyến khích các cơ quan tư pháp phát động phong trào thi đua và giao chỉ tiêu cho các đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi chúc mừng Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu là Trưởng khu vực thi đua năm 2024

Thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận và các tỉnh trong khu vực, ông Đoàn Anh Dũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, các cục, vụ thuộc Bộ và Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong việc phối hợp, giúp đỡ ngành Tư pháp tỉnh Bình Thuận và các tỉnh trong khu vực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến và kết quả tích cực trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự của 7 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ năm 2023 trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động phức tạp sau đại dịch, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan tư pháp, thi hành án trong khi triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, các tỉnh Đông Nam Bộ có vị trí trọng điểm của khu vực phía Nam, hàng ngày các hoạt động tư pháp diễn ra thường xuyên tạo nên sự năng động và sáng tạo trong thi hành pháp luật. Nhiều mô hình và hoạt động tư pháp hay được lãnh đạo Bộ Tư pháp đánh giá cao và nhân rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp địa phương, các đơn vị trực thuộc đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt công tác thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn thách thức nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại sự hội nghị lần này, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh đánh giá cao sự phấn đấu và thi đua, khen thưởng của các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Một số tỉnh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và được đề nghị tuyên dương toàn ngành. Các cơ quan tư pháp các tỉnh đã triển khai thi đua, khen thưởng bài bản, tích cực, đồng bộ, với nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của các cơ quan, trong khu vực.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan tư pháp cần tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xử lý kịp thời các VBQPPL có nội dung chồng chéo, bất cập đã được chỉ ra trong các kết luận. Tham mưu giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, trọng tâm là các văn bản mới được ban hành, nhất là các Luật và Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và những vấn đề thiết thực với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Trong công tác thi đua, khen thưởng, đề nghị lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác này để động viên, tạo khí thế làm việc hiệu quả cho cán bộ, công chức, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận mong muốn, thời gian tới, khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2024 tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo các địa phương trong khu vực thi đua. Với khí thế và quyết tâm cao, bà Hiếu tin tưởng rằng các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự trong khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong phong trào thi đua năm 2024.

Minh Hải

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thu-truong-mai-luong-khoi-cac-co-quan-tu-phap-can-tich-cuc-tham-muu-xu-ly-kip-thoi-cac-vbqppl-co-noi-dung-chong-cheo-bat-cap-post498437.html