Thứ trưởng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của THADS Đắk Lắk

Chiều 6/10, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Tiến Châu và Đoàn công tác Bộ Tư Pháp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk về kết quả công tác THADS năm 2016 và nghe một số kiến nghị, đề xuất.

Thứ trưởng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của THADS Đắk Lắk - Ảnh 1

Trong những năm qua, công tác THADS của tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và kịp thời của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự cùng sự ủng hộ của các Cấp ủy và chính quyền địa phương. Trước những thuận lợi đó, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được kết quả đáng khả quan.

Thứ trưởng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của THADS Đắk Lắk - Ảnh 2

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án. Ông Bùi Hồng Thủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm, đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và kho vật chứng của các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk vì cơ quan THADS của tỉnh đều nhỏ hẹp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Đặc biệt, 12/16 đơn vị của tỉnh chưa xây dựng được kho vật chứng. Về cơ cấu, kiến nghị Bộ Tư pháp quy định tỷ lệ Chấp hành viên của các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk là 53% so với tổng biên chế công chức được giao.

Ngoài ra, ông Thủy cũng đề xuất, bỏ cơ chế bán đấu giá tài sản đến cùng để thi hành án bởi ở địa phương có sự việc bán đấu giá tài sản tới 16 lần, qua 7 năm (từ 2009-2016); Ban hành hướng dẫn cụ thể về xử lý tài sản hộ gia đình để thi hành án. Đặc biệt, quy định trách nhiệm của cơ quan Thuế trong việc tính thuế và nghĩa vụ tài chính đối với tài sản thi hành án…

Thứ trưởng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của THADS Đắk Lắk - Ảnh 3

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp ghi nhận những kết quả đạt được cùng sự nỗ lực trong công tác THADS của Đắk Lắk trong năm 2016. Trước hoàn cảnh khó khăn người ít, việc nhiều, tính chất việc thì phức tạp, Thứ trưởng Lê Tiến Châu yêu cầu Cục THADS cần xây dựng đội ngũ có chất lượng, chuẩn, liên tục nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên thi hành án. Hơn nữa, địa phương cũng cần nâng cao công tác kiểm tra, ứng dụng CNTT trong quá trình thi hành án. Đặc biệt, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết để năm 2017 có kết quả thi hành án tốt hơn.

Năm 2016, Hệ thống THADS tỉnh Đắk Lắk được Tổng cục Thi hành án dân sự giao thi hành xong đạt tỷ lệ 71% về việc, 32% về tiền, tỷ lệ giảm việc 5,5%, tỷ lệ giảm tiền là 3% trên tổng số việc, số tiền có điều kiện thi hành. Kết quả tổ chức thi hành án trong năm qua đạt được như sau: Tổng số thụ lý là 17.705 việc, với số tiền hơn 1.144 tỷ đồng; Thụ lý mới 13.673 việc, với số tiền hơn 550 tỷ, ủy thác thi hành là 257 việc với số tiền hơn 45 tỷ. Tổng số phải thi hành là 17.448 việc, với số tiền hơn 1000 tỷ. Trong đó, có điều kiện thi hành là 14.819 việc (chiếm 84,93% số việc phải thi hành), với số tiền là 906 tỷ (chiếm 82,54%( số tiền phải thi hành. Số việc đã giải quyết xong (bao gồm thi hành xong, đình chỉ, miễn thi hành án) là 12.276 việc với số tiền là gần 360 tỷ đồng. Chuyển kỳ sau là 5.172 việc, với số tiền là 739 tỷ đồng (trong đó chưa có điều kiện thi hành là 2.629 việc, với số tiền là gần 192 tỷ đồng. Tỷ lệ việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau giảm -14,43%; tỷ lệ tiền giảm -1,97%. So với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, toàn ngành THADS tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết xong vượt 11,84 về việc, vượt 7,6 về tiền. Tỷ lệ giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau vượt 8,93%, tỷ lệ giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau đạt 1,97 về tiền.

Về công tác tổ chức cán bộ: Hệ thống THADS của tỉnh Đắk Lắk gồm có Cục THADS tỉnh và 15 Chi cục THADS trực thuộc với 201 biên chế. Toàn ngành có 88 Chấp hành viên, 6 Thẩm tra viên, 47 Thư ký Thi hành án, 4 Thư ký trung cấp Thi hành án, 14 chuyên viên, 21 kế toán và 15 công chức khác. Tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý gồm Cục trưởng, 3 Phó Cục trưởng, 15 Chi cục trưởng và 28 Phó chi cục trưởng. Lãnh đạo chuyên môn có 4 Trưởng phòng và 7 Phó trưởng phòng và tương đương.

Về công tác tiếp công dân: Năm 2016, các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp 2011 lượt công dân, 117 đơn, các kiến nghị, yêu cầu của công dân về THADS đều được hướng dẫn, giải thích và giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Trong số việc khiếu nại, tố cáo đã giải quyết, không có vụ việc nào thuộc trường hợp phức tạp, kéo dài và tồn đọng. Công tác tài chính - kế toán và xây dựng được thực hiện tốt trong quá trình giao dự toán và hướng dẫn các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật tài chính kế toán. Quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn kinh phí ngân sách được giao, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc chi tiêu tài chính, phục vị tốt nhu cầu công tác.

Tự Lập