Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương

Theo Quyết định số 3979/QĐ-BCT ngày 4/10/2016, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương - Ảnh 1

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3979/QĐ-BCT ngày 4/10/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây về phân công nhiệm vụ cũng như tạm thời điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương - Ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Theo đó, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng được phân công là Người phát ngôn của Bộ Công Thương. Ngoài nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng sẽ trực tiếp phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Bộ cũng như các đơn vị thông tin, báo, tạp chí thuộc Bộ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/baocongthuong.com.vn