Thứ trưởng Giáo dục được thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 5/12, tiếp tục chương trình kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành các thủ tục để kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Các đại biểu HĐND TP đã quyết nghị việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có đơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm Toán, tiến sĩ quản lý giáo dục.

Cuối tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Độ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Hữu Độ là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội từ năm 2008 tới nay.

Đại biểu HĐND TP bỏ phiếu kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng đã bỏ phiếu kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP với các ông: Chánh Thanh tra TP Nguyễn An Huy; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn; Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải.

Kết quả, các ông trên đã trở thành Ủy viên UBND TP với tỷ lệ đồng thuận cao.

Thảo Nguyên