Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghỉ hưu

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  6 liên quanGốc

  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1-8-2022 đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  Đồng chí Vũ Thị Mai (trái) và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông (phải).

  Đồng chí Vũ Thị Mai (trái) và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông (phải).

  Cụ thể, theo Quyết định 678/QĐ-TTg, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8-2022.

  Theo Quyết định 754/QĐ-TTg, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8-2022.

  Như vậy, Bộ Giao thông Vận tải hiện nay có 4 Thứ trưởng gồm các đồng chí: Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm và Nguyễn Xuân Sang. Bộ Tài chính còn 3 Thứ trưởng gồm các đồng chí: Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng.

  PV

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17330/thu-truong-bo-tai-chinh-va-thu-truong-bo-giao-thong-van.aspx