Thủ thuật hay với bao diêm biến bạn thành ảo thuật gia

Dưới đây là những thủ thuật hay với bao diêm, bạn có thể áp dụng để thực hiện những màn ảo thuật ngay trước mặt bạn bè mà khó bị phát hiện.

Những thủ thuật hay với bao diêm (1):

Nguồn video: Thai Trick.

Những thủ thuật hay với bao diêm (2):

Nguồn video: Thai Trick.

Những thủ thuật hay với bao diêm (3):

Nguồn video: Thai Trick.