Thu thập thông tin về lao động từ 10 tuổi trở lên

(NLĐ)- Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động.

Theo đó, những người từ đủ 10 tuổi, đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại các hộ gia đình đóng trên địa bàn trong phạm vi cả nước... là đối tượng thu thập thông tin về cung lao động, kể cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, TP trong cả nước... Nội dung chủ yếu khai thác về tình trạng có việc làm: nghề nghiệp, nơi làm việc, làm công ăn lương hay tự làm, loại hình kinh tế; tổng số người làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đó tách riêng lao động trực tiếp và lao động nữ; số người đã ký hợp đồng lao động; trình độ học vấn phổ thông; trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất; lĩnh vực giáo dục - đào tạo...