Thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa của nước Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong chiến dịch tranh cử, ông Obama đã cam kết ’’cắt giảm các hệ thống tên lửa phòng thủ chưa được thử thách’’. Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng sẽ ủng hộ các hệ thống tên lửa phòng thủ nếu chúng hoạt động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114715