Thủ sẵn dao phớ đòi… bảo kê

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Hùng thường tụ tập các đàn em khoảng 5-7 tên, đi đâu cũng thủ sẵn dao phớ đến các cửa hàng xe máy, dọa nạt và đòi bảo kê. Nếu ai từ chối thì chúng gây nhiễu bằng đủ mọi cách khiến họ không buôn bán gì được...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/82854.cand