Thư rác sau 30 năm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Cuối tuần qua, Spam - thư rác - sự khó chịu, thậm chí là nỗi kinh hoàng của mỗi hộp thư điện tử - đã đạt được dấu mốc “lịch sử” 30 năm. Từ chỗ chỉ gửi đi mấy trăm thư, đến nay mỗi ngày trên toàn cầu có hơn 100 tỷ thư rác được gửi đi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121310&sub=76&top=41