Thư pháp thử chút lạm bàn

    Gốc

    Trước nhất, xin được chia sẻ cảm giác cái lần được đáo qua một không gian thư pháp tạm coi là hoành tráng của Trung Hoa trên đất Việt vài năm trước tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/10/64435.cand