"Thủ phạm" phá hỏng "chuyện ấy"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Xuất tinh muộn hay không xuất tinh chính là "thủ phạm" phá hỏng “chuyện chăn gối” trong chốn phòng the.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=59071