Thu nộp ngân sách gần 20 tỷ đồng từ các vụ vi phạm lâm luật

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  - Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 7/2009 cả nước đã xảy ra hơn 3000 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, tổng thu nộp ngân sách từ các vụ vi phạm gần 20 tỷ đồng.

  Cụ thể, trong số hơn 3000 vụ vi phạm có hơn 400 vụ vi phạm về phá rừng trái phép, hơn 300 vụ vi phạm khai thác rừng trái phép. Ngoài ra, có hơn 100 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, 100 vụ vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản, hơn 470 vụ vi phạm khác. Cũng trong tháng 7, số vụ vi phạm thấp nhất là về sử dụng đất lâm nghiệp với 9 vụ vi phạm và số vụ vi phạm cao nhất là về vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ và lâm sản với hơn 1700 vụ. Bộ NN&PTNT cũng cho biết, trong tháng qua, lực lượng kiểm lâm đã xử lý 3.183 vụ, trong đó xử phạt hành chính 3.139 vụ, xử lý hình sự là 44 vụ. Thu nộp ngân sách gần 20 tỷ đồng.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=356072&co_id=30065