Thu nhập ngoài giờ: Có nên đánh thuế?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đây là một trong những nội dung tranh luận “nóng” nhất tại buổi thảo luận của Quốc hội ở hội trường sáng 2-11 về dự Luật Thuế thu nhập cá nhân - Định mức giảm trừ gia cảnh theo lương tối thiểu

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206576.asp