Thu nhập giới “cổ cồn trắng” Trung Quốc

    Gốc

    Giới “cổ cồn trắng” (nhân viên văn phòng) Trung Quốc có mức thu nhập ra sao? Điều này tùy thuộc vào nơi người đó sinh sống. Nhân viên “cổ cồn trắng” tại Hồng Kông kiếm gần 2.500 USD/tháng, trong khi thu nhập của các đồng nghiệp tại Lhasa (Tây Tạng) chỉ khoảng 120 USD.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/11/5/214852.tno