Thử nghiệm tách hút bùn Hồ Gươm

    Báo Kiến Thức
    Gốc

    Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội vừa đồng ý để cơ quan chức năng thí nghiệm công nghệ hút tách bùn trên 1/10 diện tích Hồ Gươm, trong khuôn khổ dự án Phục hồi và ổn định bền vững Hồ Gươm.

    Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi phụ trách dự án với sự tham gia của Sở Khoa học&Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, tiến hành thử nghiệm công nghệ trên khoảng 1/10 diện tích của hồ. Những kết quả thu được sẽ là cơ sở để thực hiện công việc tiếp theo là nạo hút tách bùn trên toàn bộ Hồ Gươm sau này. Tình trạng lắng đọng lớp trầm tích lâu năm của hồ đến nay cần thiết phải hút bớt nhằm phục hồi và ổn định bền vững Hồ Gươm là việc làm cần thiết. Mực nước tại Hồ Gươm trung bình chỉ đạt 1,1m-1,2m vào mùa khô. Dự kiến, sẽ phải vét 120.000 m3 bùn từ Hồ Gươm tuy nhiên do hàm lượng chất hữu cơ trong hồ hơi thấp nên không có khả năng làm phân bón. Công nghệ hút bùn của CHLB Đức được thực hiện trên Ao cá Bác Hồ từ ngày 11 - 14/6/2008. Những kết quả phân tích về môi trường trước, trong khi hút bùn và sau đó cho thấy các thông số môi trường và hệ sinh thái ít bị biến động. H.T (Tổng hợp)

    Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Thu-nghiem-tach-hut-bun-Ho-Guom-1724327/