Thử nghiệm phun thuốc kích thích lên rau có kết quả ban đầu

    Gốc

    Khi phun đậm đặc thuốc ngoài danh mục, sau 7 ngày xà lách sinh ra nhiều ngọn, nhánh hơn so với rau đối chứng...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=1dee4d40e68e20&page=category