Thử nghiệm mô hình Tổng công ty cổ phần đền bù - giải tỏa ở Việt Nam

    Lâu nay, vấn đề đền bù giải tỏa vốn rất khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, khiến cả cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư phải đau đầu. Việc Cty CP Đức Khải đứng ra xin Chính phủ thành lập...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/17/100517/10266