Thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước vẫn đạt thấp

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện, ước tính đến hết tháng 10 giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

Số liệu cập nhật của Bộ Tài chính cho thấy, 10 tháng qua, cả nước thu ngân sách đạt 821.000 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015; còn chi ngân sách 980.500 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015. Cân đối ngân sách cho thấy, bội chi 10 tháng ước 159.500 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước vẫn đạt thấp - Ảnh 1

Bội chi 10 tháng ước 159.500 tỷ đồng (ảnh minh họa: KT)

Thu từ dầu thô “thụt” sâu

Trong đó, đối với thu ngân sách thì thu nội địa đạt 663.000 tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015. Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 19,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16%; thuế thu nhập cá nhân tăng 15,4%; các khoản thu về nhà, đất tăng 35,4%; lệ phí trước bạ tăng 22,2%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như: thu phí, lệ phí đạt 75,5% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 69,1% dự toán năm. Đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện; ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp .

Theo Bộ Tài chính, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 24/10/2016, đã phát hành được 268.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Thu ngân sách từ dầu thô 10 tháng ước đạt 32.460 tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt 12,67 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán năm, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 122.260 tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán năm, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ tiếp tục tăng

Đối với chi ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển đạt 163.200 tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 19,1% cùng kỳ năm 2015. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đã có nhiều cải thiện trong những tháng gần đây, nhờ các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ.

Ước đến hết tháng 10, lũy kế vốn đầu tư nguồn NSNN cho các dự án khoảng 161.600 tỷ đồng, đạt 64% dự toán năm; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 44,1% dự toán năm Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 đạt 54% dự toán năm).

Chi trả nợ và viện trợ 130.840 tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán năm, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 679.900 tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán năm, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015./.

Xuân Thân/VOV.VN