Thu ngân sách quý I ước đạt 86.270 tỷ đồng

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Ngày 10-4 tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/203560