Thu ngân sách 4.000 tỷ đồng từ chống buôn lậu

    VNEWS
    31 liên quanGốc

    Ngày 26/11, Ban chỉ đạo 389 Quốc Gia đã có buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III. Trong 10 tháng qua, dịch COVID-19 xuất hiện đã khiến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng thay đổi phương thức, thủ đoạn, mặt hàng trên các tuyến, địa bàn.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/thu-ngan-sach-4000-ty-dong-tu-chong-buon-lau-197156.htm