Thủ khoa tỉnh lẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong bốn thủ khoa của Trường ĐH Bách khoa TPHCM (đều được 30 điểm), Nguyễn Lâm Trúc - học sinh đất võ Bình Định là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn thi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=82690