Thu hút vốn FDI chỉ bằng 76,4% cùng kỳ

  Theo Cục Đầu tư nước ngoài, thu hút FDI trong 2 tháng đầu năm 2020 kể cả đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mới chỉ đạt 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.

  Cụ thể, cả nước có 500 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5 tỷ USD. Về vốn điều chỉnh, có 151 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đạt 638,1 triệu USD, bằng 74,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 1.583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 827,3 triệu USD, tăng 52,4% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 16% giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm 2019.

  Như vậy, tính đến nay cả nước có 31.345 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 369,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 214,23 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

  Tại BR-VT, 2 tháng đầu năm kể cả đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mới đạt hơn 27 triệu USD. Như vậy, tính đến cuối tháng 2/2020, BR-VT còn 469 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 31 tỷ USD.

  MINH AN

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202003/thu-hut-von-fdi-chi-bang-764-cung-ky-893684/