Thu hút tư nhân đầu tư vào các dự án hạ tầng

TT (Hà Nội) - Ngày 25-6, Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức một cuộc hội thảo về hợp tác nhà nước - tư nhân ở VN với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB).