Thu hút thí sinh vào ngành nghề khó tuyển

    Mùa tuyển sinh lớn nhất trong năm đã bắt đầu. Trong khi cuộc đua vào các trường đại học hết sức nóng bỏng, khối trường đào tạo nghề kỹ thuật, lao động có tay nghề vẫn khó tuyển sinh. Làm thế nào để thu hút thí sinh vào các ngành nghề khó tuyển, đây cũng là bài toán đặt ra với nhiều địa phương nhằm có nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thu-hut-thi-sinh-vao-nganh-nghe-kho-tuyen-74570.htm