Thu hút nhiều dự án đầu tư vào nhà máy lọc dầu Dung Quất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã có sự tác động và lan tỏa trực tiếp đến tốc độ đầu tư của các dự án vào Khu kinh tế Dung Quất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=130306