Thu hút mới 1 tỷ USD vốn FDI trong tháng 7

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, trong tháng 7 đã có thêm 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút mới và 600 triệu USD được giải ngân.

Theo thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, trong tháng 7 đã có thêm 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút mới và 600 triệu USD được giải ngân. Như vậy, tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2009 đã đạt 10,1 tỷ USD, trong đó, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới chiếm 53% với 385 dự án; 46% còn lại là vốn đăng ký của các dự án tăng thêm vốn với 125 dự án; vốn đầu tư thực hiện đạt 4,6 tỷ USD. Cục Đầu tư Nước ngoài nhận định so với mục tiêu 20 tỷ USD thu hút mới và 8 tỷ USD vốn giải ngân của cả năm 2009, nhìn chung các dự án FDI đang triển khai vẫn phù hợp với tiến độ dự kiến. Với trên 10 tỷ USD này, tổng vốn FDI đăng ký tính từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 7/2009 đã lên trên 165,647 tỷ USD với 10.482 dự án còn hiệu lực. Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo với gần 88 tỷ USD; tiếp theo là kinh doanh bất động sản; dịch vụ, lưu trú-ăn uống và xây dựng. Đứng đầu trong 87 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam là Đài Loan với 2.005 dự án và gần 21,3 tỷ USD, Hàn Quốc với 2.201 dự án và gần 20,2 tỷ USD, Malaysia với 323 dự án và trên 18 tỷ USD, Nhật Bản với 1.116 dự án và 17,6 tỷ USD./. (TTXVN/Vietnam+)