Thu hút đầu tư cần có lựa chọn

Số liệu thống kê mới đây cho hay, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam gần 1,7 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, sau Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore. Không chỉ tăng nhanh trong những tháng đầu năm nay, vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng nhanh so với những năm gần đây.

Theo đó, từ năm 2016 trở lại đây (chỉ tính vốn FDI) lượng đầu tư mà Trung Quốc đã đổ vào nước ta tăng dần từ 368,8 triệu USD; 773 triệu USD… và cho đến thời điểm này là khoảng 1,7 tỷ USD. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, đã có 2 dự án quy mô lớn được các nhà đầu tư Trung Quốc đăng ký đầu tư vào Việt Nam.

Việc các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, vẫn luôn coi Việt Nam là điểm đến để đổ vốn vào cũng là một điều đáng mừng trong mục tiêu thu hút FDI của chúng ta. Tuy nhiên, bản thân nhà quản lý cũng đã thừa nhận, chất lượng các dự án FDI từ Trung Quốc là chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn. Nhiều dự án triển khai chậm, có sự tác động xấu đến môi trường…

Chính bởi vậy, đồng ý rằng chúng ta vẫn thu hút các nguồn vốn FDI, vẫn khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài song vẫn không thể tách rời mục tiêu thu hút đầu tư có lựa chọn, khuyến khích những dự án có chất lượng cao, đảm bảo những mục tiêu ban đầu của nhà quản lý trong câu chuyện thu hút nguồn vốn FDI.

An Bình