Thu hút có chọn lọc dự án đầu tư nước ngoài

    Gốc

    Việt Nam đang nổi lên là một quốc gia có môi trường đầu tư hấp dẫn, có khả năng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. Điều đó càng được khẳng định khi ngày càng có nhiều tập đoàn kinh tế lớn quan tâm và xúc tiến đầu tư các dự án lớn vào Việt Nam.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuongmai_dautu/2007/10/123604