Thu hồi thêm 5 dự án "treo" tại Khu kinh tế mở Chu Lai

    Gốc

    Ngày 4.11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan tiếp tục xem xét, thu hồi 5 dự án "treo" tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Các dự án này thuộc Công ty TNHH thương mại Yves, Công ty TNHH Địa Phát, Công ty TNHH khoa học kỹ thuật công trình bảo vệ môi trường Yung I Việt Nam, Công ty TNHH may Rui Mao Việt Nam, Công ty TNHH nạo vét DIAP Việt Nam.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/11/4/214785.tno