Thu hồi số đăng ký lưu hành đối với kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

    Truyền Hình Thông Tấn
    611 liên quanGốc

    Ngày 24/6, Bộ Y tế đã có quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2, chủng loại: LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thu-hoi-so-dang-ky-luu-hanh-doi-voi-kit-xet-nghiem-cua-cong-ty-viet-a-43602.htm