Thu hồi hơn 436 triệu đồng quà tặng sai quy định tại Trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  15 liên quanGốcTP. HCM

  Chánh Thanh tra quận Gò Vấp Phạm Thị Thanh Nhàn vừa ký kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Hanh Thông. Trong đó, văn bản yêu cầu nhà trường thu hồi và nộp toàn bộ số tiền nhận sai quy định hơn 900 triệu đồng.

  Trước đó, từ ngày 20-4 đến ngày 2-6-2022, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trường Tiểu học Hanh Thông.

  Căn cứ trên kết quả thanh tra và giải trình của Trường Tiểu học Hanh Thông, Chánh Thanh tra quận Gò Vấp kết luận trường thực hiện không đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý sử dụng hóa đơn và Luật Kế toán với tổng số tiền hơn 990 triệu đồng.

  Cụ thể, đơn vị đã chi thu nhập tăng thêm quý IV năm 2019 cao hơn quy định 4,3 triệu đồng do không trừ ngày nghỉ theo quy định tại Văn bản số 4634/UBND-VX (ngày 8-11-2019) của UBND TPHCM, ngoài ra chi trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên không lập bảng chấm công.

  Bên cạnh đó, nhà trường đã sử dụng tiền ăn sáng, tiền ăn bán trú không đúng thỏa thuận thu hộ - chi hộ với tổng số tiền hơn 358 triệu đồng; sử dụng hóa đơn lập khống của hộ kinh doanh Lê Thị Liễu để quyết toán số tiền hơn 482 triệu đồng chi cho các hoạt động khác của đơn vị, vi phạm quy định về việc sử dụng hóa đơn và Luật Kế toán.

  Song song đó, trường này còn thanh toán mua thực phẩm cao hơn hóa đơn hơn 48 triệu đồng; chi không có chứng từ kế toán hoặc không có hồ sơ thanh toán số tiền 27,9 triệu đồng, vi phạm Luật Kế toán; chi hơn 68 triệu đồng mua hoa tươi từ quỹ phúc lợi (trích từ nguồn thu sự nghiệp) không đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

  Trường Tiểu học Hanh Thông (quận Gò Vấp) - đơn vị vừa có kết luận thanh tra sai phạm nhiều nội dung về tài chính

  Trường Tiểu học Hanh Thông (quận Gò Vấp) - đơn vị vừa có kết luận thanh tra sai phạm nhiều nội dung về tài chính

  Thanh tra quận Gò Vấp cũng chỉ ra những sai sót của trường trong thực hiện không đúng quy định về tiếp nhận, quản lý sử dụng khoản tài trợ, nhận quà tặng.

  Cụ thể, không lập hồ sơ tiếp nhận, không nhập sổ sách theo dõi, báo cáo kê khai và không tổ chức công khai đối với tài sản được hỗ trợ, tài trợ theo quy định tại Thông tư số 16/2018 của Bộ GD-ĐT về quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  3 cá nhân nhận quà tặng vi phạm quy định tại điều 22 Luật Phòng chống tham nhũng và điều 26, 27 Nghị định số 59/2019 của Chính phủ với số tiền hơn 436 triệu đồng.

  Riêng về một số sai sót trong nghiệp vụ kế toán, nhà trường đã không lưu trữ các phiếu đề xuất, sổ giao nhận và bảng kê hàng hóa kèm chứng từ kế toán; còn chứng từ, hóa đơn thất lạc; thanh toán tiền mặt đối với các khoản chi có tính chất thường xuyên; thiếu đề xuất hồ sơ mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ; chưa thực hiện công khai kết quả mua sắm, tài sản theo quy định.

  Trường chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; có tổ chức tự kiểm tra nội bộ nhưng chưa chú trọng kiểm tra đối với lĩnh vực tài chính, tài sản nhằm phòng, ngừa tham nhũng.

  Theo Thanh tra quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu (hiệu trưởng giai đoạn 2019 đến tháng 8-2020) là người đứng đầu nhưng không xây dựng, kiểm tra, giám sát quy trình đề xuất, thanh toán khi mua sắm hàng hóa, thực hiện không đúng nguyên tắc thu chi tài chính, duyệt chi khi chưa có chứng từ thanh toán kèm theo; chủ quan, không đọc chứng từ kế toán, dẫn đến duyệt chi chênh lệch so với hóa đơn thanh toán; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn… dẫn đến sai sót trong sử dụng tài chính với số tiền hơn 883 triệu đồng.

  Thanh tra cũng xác định ông Võ Minh Thông (hiệu trưởng trường từ tháng 8-2020 đến nay) chịu trách nhiệm đối với các sai sót về duyệt chi cao hơn hóa đơn thanh toán, chi mua hàng hóa không đúng quy chế chi tiêu nội bộ, không đúng thỏa thuận thu hộ, chi hộ với số tiền hơn 106 triệu đồng; vi phạm quy định về nhận quà tặng số tiền hơn 100 triệu đồng.

  Ngoài ra, 2 cá nhân khác là bà Hoàng Oanh Phượng, kế toán và bà Huỳnh Thị Thúy, bếp trưởng (nhân viên hợp đồng có thời hạn) vi phạm quy định về nhận quà tặng.

  Từ những sai phạm trên, Chánh Thanh tra quận đã ban hành 4 quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước gồm thu hồi số tiền hơn 921 triệu đồng sử dụng sai quy định; thu hồi hơn 100 triệu đồng do ông Võ Minh Thông nhận quà tặng sai quy định, hơn 24 triệu đồng do kế toán nhận quà tặng sai quy định và hơn 311 triệu đồng do bếp trưởng nhận quà tặng sai quy định.

  Chánh Thanh tra quận kiến nghị Chủ tịch UBND quận Gò Vấp chỉ đạo hiệu trưởng Trường Tiểu học Hanh Thông và các cá nhân liên quan khắc phục ngay các hạn chế, sai sót trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thu hồi số tiền hơn 436 triệu đồng nộp Ngân sách nhà nước do nhận quà tặng sai quy định.

  Hiệu trưởng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi bà Hoàng Oanh Phượng, kế toán và bà Huỳnh Thị Thúy, bếp trưởng thu hồi và nộp toàn bộ số tiền nhận quà tặng sai quy định.

  Bên cạnh đó, UBND quận sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các viên chức, người lao động có liên quan đến các sai sót, đồng thời yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định pháp luật, đặc biệt quán triệt quy tắc ứng xử, nhận quà tặng, tổ chức tự kiểm tra nội bộ đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai sót nhằm phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị.

  THU TÂM

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//thu-hoi-hon-436-trieu-dong-qua-tang-sai-quy-dinh-tai-truong-tieu-hoc-hanh-thong-quan-go-vap-830899.html